Стратегія розвитку школи

П Л А Н

 1. Коротка анотація стратегії розвитку.
 2. Місія, мета і задачі КЗ «Маріупольської музичної школи № 5».
 3. Ресурси розвитку:

   А) нормативно-правова база;

   Б) матеріально-технічна база;

 1. Кадровий потенціал.
 2. Освітній процес.
 3. Мережева взаємодія.
 4. Фінансово-економічне забезпечення.
 5. Платні освітні послуги.
 6. Інформаційні технології в діяльності МШ № 5.
 7. Розширення матеріально-технічної бази.
 8. Очікувані результати реалізації стратегії.
 1. КОРОТКА АНОТАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛИ

         Дана стратегія визначається встановленням загальних напрямків, просування по яким забезпечить зріст і зміцнення позицій школи, призначена для подальшого удосконалення школи, як освітньої системи музично-естетичного напрямку і впровадження нової моделі реалізації позашкільної освіти.

 1. МІСІЯ, МЕТА І СТРАТЕГІЧНІ ЗАДАЧІ ШКОЛИ

Найважливіша місія сучасної мистецької освіти – виявляти, плекати й розвивати здатність до творчості в кожного, хто виявив здібності та бажання навчатися мистецтву. Сучасна музична школа, згідно концепції, повинна стати середовищем для розвитку вільної творчої особистості, гарантувати право на розвиток талантів та відродження національної свідомості митця і суспільства загалом.

         Мета даної стратегії відновити роль початкової мистецької освіти, надати нові можливості для розвитку особистості, розширити доступність початкової мистецької освіти для громадян України незалежно від віку здобувача, в тому числі і для громадян з особливими потребами.

         Стратегічні задачі школи – це:

         Формування таких компетентностей особистості, як:

а) пізнавальної, що забезпечує оволодіння учнями основними поняттями,

теорії та музичної грамоти, гри на музичних інструментах, знаннями музичної культури;

б) практичної, що сприяє набуттю початкових професійних виконавських навиків, оволодінню основами гри на музичних інструментах, залученню до кращих зразків національної та світової музики;

в) творчої, що забезпечує формування художньо-естетичного смаку, розуміння і сприймання музики, залежно від жанру і стилю;

г) соціальної, що сприяє розширенню загального світогляду, музичних, ритмічних здібностей, формуванню навиків професійного та соціального партнерства.

3.РЕСУРСИ РОЗВИТКУ

а) Нормативно-правова база

1) Закон України «Про освіту» (ст.21 «Спеціалізована освіта»)

2) Закон України «Про позашкільну освіту» (зі змінами)

3) Закон України «Про культуру»

4) Положення про школу естетичного виховання.

5) Концепція сучасної мистецької школи.

б) Матеріально-технічна база            

Музична школа № 5 – окремо стоячий будинок. Загальна площа - 202 кв. м., має водопровід, каналізацію, центральну опалювальну систему, електропостачання. Стан споруди – задовільний. Школа приміщень не орендує.

12 навчальних класів (10 індивідуальних, 2 групових), забезпечені наочним та дидактичним обладнанням, відповідно до профілю закладу.

Аудиторія для прослуховувань, 25 кв. м, 30 місць для сидіння.

Бібліотечний фонд – 2.5. тис. екземплярів.

Фонотека – обсяг достатній, відеотека – 15 дисків + Інтернет.

фортепіано – 16

цифрове фортепіано - 2

баяни – 10

акордеони - 5

гітари – 12

флейти – 1

кобзи – 1

сінтезатори – 2

мікшер – 2

проектор – 1

екран – 1

ноутбук – 1

МФУ/ кольоровий ксерокс

2 настроювача–ремонтувальника музичних інструментів (1 - настроювач фортепіано, 1 - настроювач народних інструментів).

Студії звукозапису у школи немає.

2 комп’ютери, Інтернет. Використовується робота в нотній програмі Sibelius. Відремонтовано принтер, придбано канцтовари (2500 грн.), господарчі товари (1500 грн.), частково заказано учбову документацію на суму – 2900 грн..

 1. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

В школі працюють 30 штатних викладачів і 4 викладача-сумісника.

Вищу професійну освіту мають 18 викладачів, що складає 52,94 % від загальної кількості викладачів, 2 викладача навчаються в вищих закладах, що складає 5,88 %, 14 викладачів мають середню фахову освіту, що складає 41,17 %.

  Новый точечный рисунок                          

52,94 %-вища освіта; 41,17%-середня фахова освіта; 5,88%-навчаються в вищих закладах.

Слід прийняти до уваги, що в школі працюють викладачі пенсійного віку

(38%). Задачею керівника школи стає відновити педагогічний штат молодими фахівцями. Приплив молодих фахівців замалий через низькі оклади. Слід передбачити для залучання стимулюючи механізми, наприклад :

1) оплачувати молодим фахівцям до 30 % за престижність праці;

2) надати можливість обучатися в вищих навчальних закладах без відриву від роботи.

На базі нашої школи проходять професійну практику студенти ММК на протязі 2-х років (3-й – 4-й курси навчання). Взаємодіючі зі студентами адміністрація школи зможе оцінити їх професійну компетентність в педагогічній діяльності, надати підтримку в психологічній адаптації в колективі, націлити на подальшу професійну діяльність в конкретних умовах.

Таким чином, школа має можливість не тільки обрати для себе майбутнього фахівця, але і брати участь в його професійному становленні. Це допоможе розвитку кадрової політики.

                             

 1. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕСС

В нашій школі навчається 251 учень на 4 відділах:

Фортепіанний,

оркестровий (скрипка, віолончель, флейта, сопілка)

Народний (баян, акордеон, гітара, домра)

Теоретичний (вокал).

РОЗПОДІЛ КОНТИНГЕНТУ

Фортепіано 106=42,23%                          

Баян               5= 1,99%

Акордеон       6= 2,39%

Гітара           46=18,33%

Домра 3=1,2 %

Скрипка 24= 9,56

Віолончель 16= 6,37

Флейта 4= 1,59

Сопілка 14= 5,58


Вокал 27=10,76

Новый точечный рисунок2

З 01.09.2018р. в нашій школі на підставі рішення педради вводиться пілотний проект нових освітніх програм (трирівневий термін навчання) (Проект додається)

Очікуваний результат :

1) розширенність доступності початкової музичної освіти;

2) збільшення кількості учнів, закінчивших школу і отримавших свідоцтва

відповідного рівня.

 1. МЕРЕЖЕВА ВЗАЄМОДІЯ

Взаємодія МШ № 5 з дитячими садками і освітніми школами – це давня

традиція і невід’ємна частина позакласної роботи нашої школи.

Музична школа № 5 співпрацює з ОШ № 27, 52, з ДК № 108, 120,134.

Розширюється коло співробітництва з іншими школами району – ОШ №№18,25, і з новим ДК № 130.

Форми роботи:

1) робота з дітьми з особливими потребами. Планується продовження і розширення співробітництва з такими дітьми, залучення їх до концертів в якості слухачів і учасників концертів (Інклюзивне навчання дітей в ОШ № 52

«Ми різні – ми рівні»).

2) Пропаганда українського музичного мистецтва в 2-х напрямках:

а) фольклорний ансамбль. Мета - популяризація та вивчення української культури, знання народних джерел і традицій.

б) естрадний вокальний ансамбль-пропаганда творчості сучасних українських композиторів і композиторів нашого міста.

3) Популяризація класичної музики для дітей.

Мережева взаємодія дозволить охопити більшу кількість дітей поза музичною школою, сприятиме розвитку творчого потенціалу дитини, його кругозору, виховання художнього смаку. Все це дозволить досягнути основної мети:

Притягнути більшу кількість дітей до професійного навчання музиці.

 1. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КПСМНЗ «Музична школа № 5» фінансується з міського бюджетного фонду.

Оплата праці проводиться на підставі розрахунку годин, розрахунку середньої ставки на поточний рік у розмірі 100%.

Комунальні послуги фінансуються міським бюджетом у розмірі 100%.

 1. ПЛАТНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

         Платні освітні послуги – це не додаткове навантаження для адміністрації школи, це можливість діяльності освітнього закладу з надання

різноманітних і якісних, затребуваних населенням освітніх послуг, які люди хочуть отримати, заплативши за них гроші.

         В сучасних умовах кожна школа має можливість мати достатній набір таких послуг. Наприклад:

         І. Учбовий центр «слухача» «Естрадна школа ХХІ століття.

Напрямки: 1) класична гітара

                   2) акустична гітара

                   3) електрогітара (соло,ритм,бас)

                   4) техніка «fingerstyle»

                   5) сучасний акомпанемент

                   6) блюз, джаз, рок

                   7) гра і виконування бардовських, туристичних і сучасних пісень

                   8) фламенко

                   9) гра в ансамблі

                   10) допомога в створенні рок -груп

ІІ. Музичний університет «Слухача» для людини дорослого віку

Напрямки:

1) навчання гри на музичних інструментах (фортепіано, баян, акордеон, скрипка, віолончель, домра, сопілка, саксофон)

2) навчання співу

3) курси теорії музики і сольфеджіо

4) композиція.

Ці навчальні центри створюються за наказом керівника закладу на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. № 796 «Про затвердження переліків платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами, та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності». Це по-перше.

         По-друге – з замовником і з виконавцем укладається договір в якому прописуються обов’язки і права обох сторін, а також після закінчення курсів навчання «Слухач» отримує Сертифікат, згідно якого пройшов курс навчання.

         Термін навчання обговорюється зі «Слухачем». Оплата проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок «Виконавця» (КПСМНЗ «Музична школа № 5»).

Можливість таких послуг може бути надана з понеділка по п’ятницю з 8-00 до 12-00 год, так як заняття з учнями школи починаються з 12-00 у ці дні.

Економічний ефект.

 1. Додатковий офіційний заробіток викладача.
 2. Надходження додаткових коштів в бюджет школи, які можливо використати на потребу закладу.
 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

         Впровадження інформації в освітню практику , впровадження комп’ютерних програм в освітній процес, подальший розвиток навчання на електрогітарі.

         Розширення можливостей інтернету:

а) організація online-курсів з теорії музики для скороченого курсу навчання;

б) використання електронного щоденника дитини, яка навчається в школі.

 1. РОЗШИРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

І. Мінімум.

1.Ремонт фасаду, утеплення стін.

 1. Заміна водопровідних труб із зовнішньої сторони будівлі (20 погонних метрів).
 2. Ремонт покрівлі будівлі.
 3. Оновлення музичних інструментів.

Придбання:

а) « кабінетний рояль» (інструмент маленьких габаритів);

б) піанолу для концертної діяльності;

в) звуковідтворюючу апаратуру (мікрофони, колонки).

 1. Придбання ноутбуків (10 шт.)

ІІ. Максимум.

 1. Реконструкція будівлі.

На другому поверху будівлі зміцнити праве і ліве крило будівлі і спорудити концертний зал.

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Випускник школи-це учень, який володіє:

1) професійними компетентностями (теоретичними та виконавськими), здатністю до самостійного навчання, творчої діяльності та продовження навчання за обраним видом мистецтва;

2) загальнокультурними компетентностями національного та світового мистецтва, здатність їх аналізувати та оцінювати, розуміти та підтримувати мистецькі традиції свого народу, здатність до творчості, уміння висловлювати свої думки, образно мислити, творчо підходити до виконання завдань, співпрацювати з іншими людьми.